Gespecialiseerde tolk- en vertaalwerkzaamheden & cursussen Duits

Tolk

Tolk


Een tolk vertolkt gesproken woord.

Een tolk kunt u bij verschillende gelegenheden tegenkomen: congressen, vergaderingen, rechtszaken, besprekingen enz.

Overal waar u samen met buitenlandse gesprekspartner wilt communiceren kunnen er taalbarrières ontstaan.

Een tolk kan zowel simultaan als consecutief tolken.

Simultaan tolken betekent dat de tolk gelijktijdig met de spreker praat. Dit kan zowel fluisterend als met apparatuur.

Is het slechts 1 persoon (eventueel 2 personen) dan kan de tolk naast deze persoon gaan staan/zitten en de vertolking uitvoeren.

Zijn het meer personen, dan kan de tolk gebruik maken van een fluisterset. De tolk kan dan ook op afstand staan/zitten en iedereen die een vertolking nodig heeft, krijgt een oortje.

Bij de rechtbanken, politieverhoren en notarissen worden beëdigde tolken ingezet. Dit is een tolk door de rechtbank beëdigd is.

De derde optie is het tolken voor grote groepen mensen voor een langere tijd, denkt u hierbij aan een congres. De tolk zit dan samen met een collega (dit is erg intensief werk en de tolken wisselen elkaar steeds af) in een cabine en tolkt simultaan naar de doeltaal. Ook hier heeft iedereen die een vertolking nodig heeft een oortje. Dit is een congrestolk.

Consecutief tolken betekent, dat er steeds kleine stukken verteld worden en dat de tolk aansluitend het hele stuk vertolkt.

Een taptolk ook wel politietolk genoemd, is iemand die naar afgetapte gesprekken luistert en deze meteen in het Nederlands in de computer uittypt. Er is geen interactie tussen de tolk en de sprekers. De sprekers zijn zich niet bewust, dat hun gesprek wordt opgenomen en vertaald. De taptolk moet de emoties, intonaties, woordspelingen en culturele verschillen kunnen herkennen en weergeven.

Soms is er een schriftelijk stuk dat meteen mondeling vertaald moet worden. Dit wordt à vue tolken genoemd.

Ik beheers alle tolk-vormen en heb ook de beschikking over een fluisterset.