Gespecialiseerde tolk- en vertaalwerkzaamheden & cursussen Duits

Vertalingen


Indien er een brief, document, verslag, boek of ander schriftelijk stuk in een andere taal is opgesteld, wilt u dit het liefst in uw eigen taal lezen. Het kan ook zijn, dat u een Nederlands stuk aan iemand wilt geven, die het Nederlands niet (voldoende) machtig is.

In dit geval kunt u een vertaler vragen om het stuk voor u te vertalen. Uzelf of de ander kan dan het stuk lezen alsof het in uw eigen/zijn taal geschreven is