Gespecialiseerde tolk- en vertaalwerkzaamheden & cursussen Duits

Beëdigd tolk

Beëdigd tolk

Een beëdigd tolk heeft bij de rechtbank een eed of belofte afgelegd, dat hij altijd alles naar waarheid zal vertolken en dat hij geheimhouding zal betrachten van ten aanzien van alle informatie, die hij in het kader van zijn werk ter kennis neemt. De beëdigd tolk staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Een beëdigd tolk tolkt o.a. bij de rechtbank en de notaris.