Gespecialiseerde tolk- en vertaalwerkzaamheden & cursussen Duits

Overig

 • Wie of wat is Andale
  • Andale is een klein tolk- en vertaalbureau.
 • Samenwerking
  • Ik werk met verschillende tolken en vertalers, advocatenkantoren, notariaten, bedrijven samen.
 • Register
  • Alle beëdigde tolken en vertalers in Nederland staan in het Register beëdigde tolken en vertalers. Een inschrijving in het register is slechts 5 jaar geldig. Iedere 5 jaar moeten de tolken en vertalers aantonen, dat ze genoeg ervaring hebben, dat ze hun kennis bijscholen en dat ze zich aan de gedragscode Wbtv houden.
 • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Ik toon mijn maatschappelijke betrokkenheid middels verschillende uiteenlopende projecten.
 • Klachtenprocedure
  • Wij hopen allemaal, dat er nooit situaties ontstaan, waarin u ontevreden bent. Zou onverhoopt toch zo’n situatie ontstaan, dan kunt mij dat altijd meedelen.
 • AVG
  • Wij respecteren de privacy van onze relaties en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Algemene voorwaarden – cursus
  • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Andale en een cursist.
 • Algemene voorwaarden – tolk/vertalen
  • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de tolk/vertaler en een opdrachtgever.
 • Disclaimer
  • Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.