Gespecialiseerde tolk- en vertaalwerkzaamheden & cursussen Duits

Register

Register

Alle beëdigde tolken en vertalers in Nederland staan in het Register beëdigde tolken en vertalers. Een inschrijving in het register is slechts 5 jaar geldig. Iedere 5 jaar moeten de tolken en vertalers aantonen, dat ze genoeg ervaring hebben, dat ze hun kennis bijscholen en dat ze zich aan de gedragscode Wbtv houden.

Tolken en vertalers kunnen onder bepaalde voorwaarden ook de ‘specialisatie Tolk in Strafzaken’ en ‘Vertaler in Strafzaken’ aanvragen.

 

Ik heb de navolgende specialisaties:

Tolk in Strafzaken Duits

Vertaler in Strafzaken Nederlands/Duits

Vertaler in Strafzaken Duits/Nederlands

 

 

Het kwaliteitsregister maakt voor tolken een onderscheid tussen twee taalniveaus: C1 en B2 (momenteel worden deze niveau 1 en niveau 2 genoemd). Een C1-tolk begrijpt een taal tot in de details en kan dit ook tot in details in de andere taal weergeven. Een B2-tolk begrijpt de grote lijnen van een gesprek/schriftelijk stuk en geeft de grote lijnen weer.